Fotoselli Teleskopik Kapı

Fotoselli Teleskopik Kapı
Fotoselli Teleskopik Kapı

Fotoselli Teleskopik Kapı

Fotoselli Teleskopik Kapı

FOTOSELLİ TELESKOPİK KAPI

Tek veya çift yöne, duvar veya kendi sabiti üzerine kayarak açılması mümkündür. Teleskopik kapılar tek yöne iki, çift yöne dört
kanat kaydırarak koridor tipi kısıtlı genişlik ölçüleri olan uygulama alanları için çoğunlukla ideal çözüm olanaklarını sunmaktadırlar.

Teleskopik kapılar isimlerini kanatların birbiri üzerine kayarak gerçekleştirdikleri teleskopik hareketten almaktadırlar. Kullanım
alanları otomatik fotoselli kayar kapılara ihtiyaç duyulan, fakat standart uygulama ile elverişli bir açılma mesafesi sağlayamayan
mahallelerde, hareketli kanat sayısının çoğaltılması yöntemiyle, hareketli kanatların üzerinde toplanacağı sağır kanat veya alanın azaltılması prensibiyle daha elverişli genişlik ölçülerinin elde edilmesini gerektiren durumlardır. Teleskopik otomatik kayar kapılar toplam genişlik ölçüsünü tek yöne açılır uygulamalarda iki adet hareketli kanat ve bir adet sabit kanat olmak üzere üç parçaya bölerken, çift yöne uygulamalarda toplam alan dört adet hareketli kanat ve iki adet sabit kanat olmak üzere altı parçaya
bölünmektedir. Teleskopik fotoselli kayar kapılarınızı mimari tercihleriniz doğrultusunda çeşitli güvenlik camları, renklendirme
teknikleri ve zengin olanaklarla zevkinize uygun halde getirmek sizin elinizde.

Tek Yöne Açılır Teleskopik Fotoselli Kayar Kapılar

Tek yöne teleskopik kapılar minimum 1750 mm genişlik ölçüsü olan uygulama mahallerinde fazladan açılma mesafesi kazandıran bir sistemdir.

Minimum 1750 mm mekanizma uzunluğunda toplam mesafeyi normal tek kanat fotoselli kapılarda olduğu gibi ikiye bölerek yaklaşık 825 mm açmak yerine üç parçaya bölüp iki hareketli kanadı önce birbiri üzerine sonra da üçüncü parça olan sabit kanat veya mevcut cephe üzerine kaydırarak 1100 mm net açılma mesafesi sağlayabilmektedir. Tek yöne teleskopik kayar kapıların minimum kanat açabilme mesafesi 1100 mm, maksimum kanat açma mesafesi 3000 mm olabilmektedir.

Çift Yöne Açılır Teleskopik Fotoselli Kayar Kapılar

Çift yöne teleskopik sistemlerde sağa bir ve sola bir yerine her iki yöne ikişer adet kanat kaydırılabilmektedir. Birbiri üzerine kaydıktan sonra sabit olanlar üzerine ilerleyen sistem, minimum 2200 mm genişlik ölçüsüne ihtiyaç duymaktadır.

Minimum uygulanabilirlik ölçüsü olan 2200 mm’de standart çift kanatlı kapılar 1050 mm açabilmekteyken çift yöne teleskopik
sistemler 1400 mm net geçiş genişliği sağlayabilmektedir.

Çift yöne teleskopik kayar kapıların minimum geçiş genişliği 1400 mm, maksimum geçiş genişliği 4000 mm olabilmektedir.